Bài viết
Đặt tên cho tác phẩm
30/09/2011

Trong lĩnh vực sinh vật cảnh, việc đặt tên cho tác phẩm hiện nay còn rất hạn chế, chưa gây được hưởng ứng cho người thưởng ngoạn. Có nhiều cuộc triển lãm, trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh song vẫn chưa gây được ấn tượng nhiều, bởi vì không ít tác phẩm cây cảnh có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao nhưng tác giả chưa đặt được cho nó một cá tên phù hợp.
 
Trong lĩnh vực nghệ thuật, việc đặt tên cho mỗi tác phẩm là rất quan trọng. Nó ngầm thông tin cho người xem thấy được ý tưởng sáng tác hay nội dung của mỗi tác phẩm. Nó khơi gợi người xem phải suy tư, tìm hiểu những ẩn ý của tác giả thông qua hình tượng nghệ thuật của tác phẩm.

Trong lĩnh vực văn học, dù tác phẩm lớn hay nhỏ, từ một bài thơ, một truyện ngắn đến tiểu thuyết nhiều tập, tác giả đều gắn cho nó một cái tên phù hợp, có khi bao trùm cả nội dung tác phẩm. Trong lĩnh vực sinh vật cảnh, việc đặt tên cho tác phẩm hiện nay còn rất hạn chế, chưa gây được hưởng ứng cho người thưởng ngoạn. Có nhiều cuộc triển lãm, trưng bày sản phẩm sinh vật cảnh song vẫn chưa gây được ấn tượng nhiều, bởi vì không ít tác phẩm cây cảnh có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao nhưng tác giả chưa đặt được cho nó một cá tên phù hợp. Có chăng mới chỉ là cái tên gọi chung chung như “cây sanh của Nguyễn văn A, kèm theo địa chỉ, số điện thoại…”  mang tính kinh doanh.
  

Dù tác phẩm có giá trị thế nào, nếu không có tên gọi, cũng khó gây được ấn tượng, cảm hứng cho người xem, trừ những tác phẩm có được hình tượng rõ ràng tới mức không cần có tên, không cần gợi ý mà ai cũng cảm nhận được, nội dung nghệ thuật của tác phẩm.

Người xưa chơi cây cảnh thường thể hiện “lễ giáo, gia phong” mang tính nhân văn, tính giáo dục rất cao, cho nên việc đặt tên cho mỗi tác phẩm cây cảnh, hòn non bộ đều mang tính giáo dục

GÓC BÌNH LUẬN:
Cây cảnh triển lãm - 06/10/2011 06:46:07
Vì sao đặt tên "mâm xôi con gà" vậy các bạn