Vườn cây cảnh
Chủ vườn: kiều minh Sỹ
Địa chỉ: mỹ hiệp-phù mỹ- bình đinh
Số điện thoại: 0914060534
Số lượng cây: 7
Chủ vườn: Văn Trình Cẩm Thi
Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước
Số điện thoại: 01652840980
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Cống Bùi - Hưng Công - Bình Lục - Hà Nam
Số điện thoại: 0988762865
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: nguyen tan
Địa chỉ: hoainhon binh dinh
Số điện thoại: 0983411040
Số lượng cây: 10
Chủ vườn: Nguyen thi Quyen
Địa chỉ: 140 Nhon Thuan Nhon Thanh Trung Tan an Long an
Số điện thoại: 0909379425
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Trần Văn Huy
Địa chỉ: Phước Hiệp-Tuy Phước-Bình Định
Số điện thoại: 0963168719
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Cây cảnh triển lãm
Địa chỉ: Cây cảnh triển lãm
Số điện thoại: 0914564468
Số lượng cây: 14
Chủ vườn: Van Tot
Địa chỉ: bac giang
Số điện thoại: 01698000752
Số lượng cây: 3
Chủ vườn: le than
Địa chỉ: han mac tu quy nhon
Số điện thoại: 0905977484
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Trần Hữu Hoàng
Địa chỉ: Cảnh An 2, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
Số điện thoại: 0986734368
Số lượng cây: 0
Chủ vườn: minh khanh
Địa chỉ: p.quang trung - tp quy nhon - binh dinh
Số điện thoại: 0979178219
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: Võ Trần Quang Khoa
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0905010367
Số lượng cây: 3