Vườn cây cảnh

Tên vườn: Vườn Vừng -Sanh

Điện thoại: 0914130138

Chủ vườn: Phan Nguyễn Thanh Toàn

Email: dunglatitudetree@yahoo.com

Địa chỉ: Phước An - Tuy Phước - Bình Định

Vườn cây lâu năm

Lộc vừng

Mã số: 36

Địa chỉ:

Ngày đăng: 12/08/2011

Mô tả: Lộc vừng gìa, bông dài và đẹp, dáng quái vật

Giá thương lượng