Vườn cây cảnh

Tên vườn: Nghe_Nhan 79

Điện thoại: 01634462522

Chủ vườn: Quoc Huy

Email: huy4404@gmail.com

Địa chỉ: huy4404@gmail.com

cây dáng THĂNG LONG giá gốc tại vườn cây NGHỆ NHÂN-THANH HOA

LH:01634 462 522

SANH TRIỂN LÃM DÁNG THĂNG LONG

Mã số: 97

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY SANH DÁNG THĂNG LONG HƠN 30 NĂM.GIÁ GỐC 250TR LH:01634...

250.000.000 vnđ

SANH TRIỂN LÃM DÁNG MẪU TỬ

Mã số: 98

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY SANH DÁNG MẪU TỬ.CÂY TRÊN 30 NĂM. GIÁ...

55.000.000 vnđ

BÁN CÂY ĐA ÔM ĐÁ-GIÁ GỐC

Mã số: 99

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY ĐA ÔM ĐÁ TRÊN 30 NĂM GIÁ GỐC 20 TRIỆU...

20.000.000 vnđ

SANH TRIỂN LÃM DÁNG LONG-GIÁ GỐC

Mã số: 100

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY SANH DÁNG LONG TRÊN 15 NĂM-GIÁ GỐC: 15TR LH:01634 462...

15.000.000 vnđ

SANH TRIỂN LÃM DÁNG LÀNG-GIÁ GỐC

Mã số: 101

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY SANH DÁNG LÀNG HƠN 20 NĂM-GIÁ GỐC28TR LH:01634 462...

28.000.000 vnđ

SANH TRIỂN LÃM DÁNG LÀNG-GIÁ GỐC

Mã số: 102

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả:BÁN CÂY SANH DÁNG LÀNG-GIÁ GỐC GIÁ 25TR LH:01634 462...

25.000.000 vnđ

BÁN CÂY TÙNG GIÁNG LƠN CON-GIÁ GÔC

Mã số: 103

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả: BÁN CÂY TÙNG GIÁNG LƠN CON-GIÁ GÔC 15TR lH 01634 462 522

15.000.000 vnđ

BÁN LỘC VỪNG THẾ CỰC ĐẸP-GIÁ GỐC

Mã số: 104

Địa chỉ: Thanh Hoa

Ngày đăng: 17/10/2011

Mô tả: BÁN LỘC VỪNG THẾ CỰC ĐẸP-GIÁ GỐC 15TR LH:01634 462 522

15.000.000 vnđ