Vườn cây cảnh

Tên vườn: Cây Cảnh nghệ thuật

Điện thoại: 01696383205

Chủ vườn: pham thanh ngoc

Email: ngocdkt@yahoo.com

Địa chỉ: dung Quat , Quang Ngai

CẦN BÁN MỘT SỐ CÂY CẢNH GIÁ RẼ BẤT NGỜ....

Cây sanh thế đẹp

Mã số: 116

Địa chỉ: Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngày đăng: 07/03/2012

Mô tả:Bán 06 cây Sanh già thế đẹp, giá cả thương lượng....ĐT...

Giá thương lượng

Cây sanh dáng trực

Mã số: 117

Địa chỉ: Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngày đăng: 07/03/2012

Mô tả:Bán  cây Sanh dáng trực giá thương lượng ĐT Cường...

Giá thương lượng