Vườn cây cảnh

Tên vườn: Sanh dáng trực

Điện thoại: 0905010367

Chủ vườn: Võ Trần Quang Khoa

Email: khoa_khoa3710@yahoo.com

Địa chỉ:

Linh Sam

Mã số: 125

Địa chỉ: 0905010367

Ngày đăng: 20/03/2012

Mô tả: cây đạt huy chương bạc hội hoa xuân Tỉnh Phú Yên năm 2011

Giá thương lượng

Sanh dáng trực

Mã số: 120

Địa chỉ: 0905010367

Ngày đăng: 18/03/2012

Mô tả:Sanh bon sai dáng đẹp đạt huy chương vàng hội hoa xuân tỉnh...

Giá thương lượng

Linh Sam

Mã số: 121

Địa chỉ: 0905010367

Ngày đăng: 18/03/2012

Mô tả:cây Linh Sam dáng đẹp đạt huy chương bạc hội hoa xuân tỉnh...

Giá thương lượng