Vườn cây cảnh

Tên vườn: caycanhbg

Điện thoại: 01698000752

Chủ vườn: Van Tot

Email: huananh_84@yahoo.com.vn

Địa chỉ: bac giang

canh sanh co

Mã số: 129

Địa chỉ: Bac Giang

Ngày đăng: 30/05/2012

Mô tả: cay sanh co, dang phu dong cuoi ngua

Giá thương lượng

cay duoi

Mã số: 130

Địa chỉ: bac giang

Ngày đăng: 30/05/2012

Mô tả: cay duoi dang Long Thang (co nguoi con goi la: Hai Cau Nghenh song)

Giá thương lượng

cay xi co

Mã số: 131

Địa chỉ: bac giang

Ngày đăng: 30/05/2012

Mô tả: cay si co, dang Truc (hay con goi la chu vuong)

Giá thương lượng