Vườn cây cảnh

Tên vườn: Vườn cây nghệ thuật

Điện thoại: 0914060534

Chủ vườn: kiều minh Sỹ

Email: thienkute22@gmail.com

Địa chỉ: mỹ hiệp-phù mỹ- bình đinh

vườn cây cảnh lâu năm từ 10 năm trở lên với hai loai cây mai với sanh

mai sung

Mã số: 141

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả:cây 35 năm.. đế đẹp tàn nhánh chi đầy đủ.. ai có nhu...

35.000.000 vnđ

mai

Mã số: 142

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả: chiều cao:1,1m . cây 12 năm..

3.000.000 vnđ

mai

Mã số: 143

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả: chiều cao:1.2m cây 12năm

5.000.000 vnđ

mai thế

Mã số: 144

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả: mai thế .. cây hơn 12 năm

10.000.000 vnđ

mai

Mã số: 145

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả: cây lâu năm..

7.000.000 vnđ

vườn mai

Mã số: 146

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 07/01/2013

Mô tả: vườn mai cổ... 

Giá thương lượng

cây mai

Mã số: 140

Địa chỉ: nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng: 06/01/2013

Mô tả:chiều cao cây từ mặt chậu: 1,5M chiều rộng của tàn cây...

35.000.000 vnđ