Vườn cây cảnh

Tên vườn: cay xanh

Điện thoại: 0983411040

Chủ vườn: nguyen tan

Email: nguyenthanhtancaycanh@gmail.com

Địa chỉ: hoainhon binh dinh

cay xanh

Mã số: 149

Địa chỉ: LH:TAN 0983411040

Ngày đăng: 26/01/2013

Mô tả: CAY XANH LA NHO DANG DEP,GIA THOA THUAN

10.000.000 vnđ

XANH

Mã số: 150

Địa chỉ: LH:TAN 0983411040

Ngày đăng: 26/01/2013

Mô tả: XANH LA NHO,RE DEP,DANG DEP

983.411.040 vnđ