Vườn cây cảnh

Tên vườn: Cây mai ngày tết

Điện thoại: 01652840980

Chủ vườn: Văn Trình Cẩm Thi

Email: camthi00099@yahoo.com

Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước

Cây lâu năm, tại vườn giá rẻ

Cây mai ngày tết

Mã số: 174

Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định

Ngày đăng: 14/01/2014

Mô tả: cây lâu năm dáng đẹp

Giá thương lượng