Vườn cây cảnh

Tên vườn: Trần Văn Huy

Điện thoại: 0963168719

Chủ vườn: Trần Văn Huy

Email: tranhuyctm@gmail.com

Địa chỉ: Phước Hiệp-Tuy Phước-Bình Định

Mai

Mã số: 176

Địa chỉ: Phước Hiệp - Tuy Phước - Bình Định

Ngày đăng: 12/04/2014

Mô tả:  cây mai này rất lão, hoa đẹp cánh khít 

100.000.000 vnđ