Hình ảnh
Mã số cây: 117
Tên cây: Cây sanh dáng trực
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: pham thanh ngoc
Địa chỉ: dung Quat , Quang Ngai
Số điện thoại: 01696383205
Mô tả:

Bán  cây Sanh dáng trực giá thương lượng

ĐT Cường Đô la: 01696383205

Tags:

GÓC BÌNH LUẬN: