Hình ảnh
Mã số cây: 119
Tên cây: Vườn Sanh, Sung, bằng lăng
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Hoàng Ngọc Anh
Địa chỉ: 02/8 An Dương Vương- Quy Nhơn
Số điện thoại: 0983062068
Mô tả:

Hiện nay không có người chăm sóc. Cần thanh lý cả vườn. Vườn có nhiều cây rất đẹp.

Tags:

GÓC BÌNH LUẬN: