Hình ảnh
Mã số cây: 125
Tên cây: Linh Sam
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Võ Trần Quang Khoa
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0905010367
Mô tả:

cây đạt huy chương bạc hội hoa xuân Tỉnh Phú Yên năm 2011

Tags:

GÓC BÌNH LUẬN: