Hình ảnh
Mã số cây: 130
Tên cây: cay duoi
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Van Tot
Địa chỉ: bac giang
Số điện thoại: 01698000752
Mô tả:

cay duoi dang Long Thang (co nguoi con goi la: Hai Cau Nghenh song)

Tags: duoi

GÓC BÌNH LUẬN: