Hình ảnh
Mã số cây: 131
Tên cây: cay xi co
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Van Tot
Địa chỉ: bac giang
Số điện thoại: 01698000752
Mô tả:

cay si co, dang Truc (hay con goi la chu vuong)

Tags: caysi

GÓC BÌNH LUẬN: