Hình ảnh
Mã số cây: 146
Tên cây: vườn mai
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: kiều minh Sỹ
Địa chỉ: mỹ hiệp-phù mỹ- bình đinh
Số điện thoại: 0914060534
Mô tả:

vườn mai cổ... 

Tags:

GÓC BÌNH LUẬN: