Hình ảnh
Mã số cây: 164
Tên cây: mai dáng long
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Doãn Hiến
Địa chỉ: 40/15 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Bình Định -Thị Xã An Nhơn-Bình Định
Số điện thoại: 01658970019
Mô tả:

mai này rất đẹp rất giống rồng

Tags:

GÓC BÌNH LUẬN: