Hình ảnh
Mã số cây: 176
Tên cây: Mai
Giá: 100.000.000 vnđ
Chủ cây: Trần Văn Huy
Địa chỉ: Phước Hiệp-Tuy Phước-Bình Định
Số điện thoại: 0963168719
Mô tả:

 cây mai này rất lão, hoa đẹp cánh khít 

Tags: CâyMaiCựclão

GÓC BÌNH LUẬN: