Hình ảnh
Mã số cây: 64
Tên cây: Sanh đẹp triển lãm
Giá: Giá thương lượng
Chủ cây: Cây cảnh triển lãm
Địa chỉ: Cây cảnh triển lãm
Số điện thoại: 0914564468
Mô tả:

Quá đẹp, không chê vào đâu được

Tags: sanhđẹp

GÓC BÌNH LUẬN: