Vườn cây cảnh
Chủ vườn: Quoc Huy
Địa chỉ: huy4404@gmail.com
Số điện thoại: 01634462522
Số lượng cây: 8
Chủ vườn: Ngo Thanh Giang
Địa chỉ:
Số điện thoại: 0944834489
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: Doãn Hiến
Địa chỉ: 40/15 Huỳnh Thúc Kháng - Phường Bình Định -Thị Xã An Nhơn-Bình Định
Số điện thoại: 01658970019
Số lượng cây: 4
Chủ vườn: Hoàng Ngọc Anh
Địa chỉ: 02/8 An Dương Vương- Quy Nhơn
Số điện thoại: 0983062068
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: Lê Hữu Quang
Địa chỉ: TÂN AN - P. BÌNH ĐỊNH -TX. AN NHƠN - BÌNH ĐỊNH
Số điện thoại: 0935676755
Số lượng cây: 16
Chủ vườn: pham thanh ngoc
Địa chỉ: dung Quat , Quang Ngai
Số điện thoại: 01696383205
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: Ng Đông Ngàn
Địa chỉ: TT Bình Định, An Nhơn, Bình Định
Số điện thoại: 0915409669
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: van dan
Địa chỉ: tay son binh dinh
Số điện thoại: 0979787752
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: asda adas
Địa chỉ: thi tran tuy phuoc
Số điện thoại: 0908577202
Số lượng cây: 0
Chủ vườn: Phan Nguyễn Thanh Toàn
Địa chỉ: Phước An - Tuy Phước - Bình Định
Số điện thoại: 0914130138
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Hà Ngọc Cư
Địa chỉ: Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại: 0914564468
Số lượng cây: 3
Chủ vườn: bonsai bonsai
Địa chỉ: 273/6 nguyen hue
Số điện thoại: 01696027444
Số lượng cây: 1