Vườn cây cảnh
Chủ vườn: trần văn Dần
Địa chỉ: bình nghi, tây sơn, binh dinh
Số điện thoại: 0979787752
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: luu phuong vu
Địa chỉ: thienvuct@yahoo.com
Số điện thoại: 0939231891
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Lê Như Ba
Địa chỉ: 8 ngõ 239 Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
Số điện thoại: 01252721874
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: tran quoc thanh
Địa chỉ: 58 Trường chinh - Tt Hoài Ân - Bình Định
Số điện thoại: 01225566556
Số lượng cây: 3
Chủ vườn: nguyễn Lê Thuần
Địa chỉ: An hòa- an lão- BĐ
Số điện thoại: 0963110083
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Đinh Văn Chi
Địa chỉ: 484 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 0918549368
Số lượng cây: 4
Chủ vườn: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thị xã An Nhơn - Bình Định
Số điện thoại: 0914233443
Số lượng cây: 3
Chủ vườn: trương công trọng
Địa chỉ: xã Cát Tiến-Phù Cát-Bình Định
Số điện thoại: 0904 886 775- 012 67
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: khổng cừu
Địa chỉ: cát khánh-phù cát-bình định
Số điện thoại: 01655425385
Số lượng cây: 2
Chủ vườn: Nguyễn văn Bình
Địa chỉ: Cát tường - Phù Cát - Bình Định
Số điện thoại: 01694178479
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Đinh Chi
Địa chỉ: http://lamcaycanh.com/caykimtien.html
Số điện thoại: 0918549368
Số lượng cây: 6
Chủ vườn: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Làng Mai Thanh liêm - Nhơn An - An Nhơn - Bình Định
Số điện thoại: 01635240619
Số lượng cây: 1