Vườn cây cảnh
Chủ vườn: Văn Trình Cẩm Thi
Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước
Số điện thoại: 01652840980
Số lượng cây: 0
Chủ vườn: Văn Trình Cẩm Thi
Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước
Số điện thoại: 01652840980
Số lượng cây: 0
Chủ vườn: Văn Trình Cẩm Thi
Địa chỉ: Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước
Số điện thoại: 01652840980
Số lượng cây: 0
Chủ vườn: Nguyễn văn Bình
Địa chỉ: Cát tường - Phù Cát - Bình Định
Số điện thoại: 01694178479
Số lượng cây: 1
Chủ vườn: Đinh Chi
Địa chỉ: http://lamcaycanh.com/caykimtien.html
Số điện thoại: 0918549368
Số lượng cây: 6