TAGS

mai

Mã số : 145

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 07/01/2013

Mô tả : cây lâu năm..

7.000.000 vnđ

mai thế

Mã số : 144

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 07/01/2013

Mô tả : mai thế .. cây hơn 12 năm

10.000.000 vnđ

mai

Mã số : 143

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 07/01/2013

Mô tả : chiều cao:1.2m cây 12năm

5.000.000 vnđ

mai

Mã số : 142

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 07/01/2013

Mô tả : chiều cao:1,1m . cây 12 năm..

3.000.000 vnđ

mai sung

Mã số : 141

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 07/01/2013

Mô tả :cây 35 năm.. đế đẹp tàn...

35.000.000 vnđ

cây mai

Mã số : 140

Chủ cây : kiều minh Sỹ

Địa chỉ : nhà đá- phù mỹ - bình định

Ngày đăng : 06/01/2013

Mô tả :chiều cao cây từ mặt chậu...

35.000.000 vnđ

Cây Mai Địa Thảo

Mã số : 137

Chủ cây : Đinh Văn Chi

Địa chỉ : Vườn Nam Toàn

Ngày đăng : 28/11/2012

Mô tả : Cây Mai Địa Thảo

Giá thương lượng
Đầu | 1 | 2 |
Trang 2 / 2