Cần thanh lý gấp vườn mai từ 6 - 7 tuổi (400 cây) tại Bình Định
14/10/2013 (Cascaders)

Cần thanh lý vườn mai từ 6 - 7 tuổi (400 cây) do không có người chăm sóc

Liên hệ: a.Ngàn

SĐT: 0915.409669