Mua bán cây cảnh

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 182

Địa chỉ: Nam Toàn, Nam Định

Ngày đăng: 19/06/2014

Điện thoại: 0918549368

Giá thương lượng

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 181

Địa chỉ: Trường Chinh

Ngày đăng: 29/05/2014

Điện thoại: 0918549368

200.000 vnđ

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 180

Địa chỉ: Nam Toàn Nam Định

Ngày đăng: 20/05/2014

Điện thoại: 0918549368

Giá thương lượng

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 179

Địa chỉ: Nam Toàn, Nam Định

Ngày đăng: 20/05/2014

Điện thoại: 0918549368

Giá thương lượng

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 178

Địa chỉ: Hà Nội

Ngày đăng: 18/05/2014

Điện thoại: 0918549368

200 vnđ

Chủ cây: Đinh Chi

Mã số: 177

Địa chỉ: Hà Nội

Ngày đăng: 18/05/2014

Điện thoại: 0918549368

200 vnđ

Chủ cây: Trần Văn Huy

Mã số: 176

Địa chỉ: Phước Hiệp - Tuy Phước - Bình Định

Ngày đăng: 12/04/2014

Điện thoại: 0963168719

100.000.000 vnđ

Chủ cây: Nguyễn văn Bình

Mã số: 175

Địa chỉ: Phú Gia - Cát Tường - Phù Cát - Bình Định

Ngày đăng: 27/03/2014

Điện thoại: 01694178479

150.000.000 vnđ